اساتید فرش

معرفی استاد حسین موسوی سیرت

در بازار تهران مشهورترین نقاش فرش، حسن موسوی سیرت است. وی در طراحی صورت و نقوش فرش های ظریف و ریزباف مهارت دارد.

موسوی معمولا طرح فرش هایی را می ریزد که خود تهیه می کند. در کارگاه نقش قالی که برادرش قاسم موسوی سیرت با او همکاری می کند، نقشه های متنوعی بر حسب سفارش تهیه می شود . با توجه به سبک و کار وی در طرح و بافت فرش او را می توان از طراحان تبریز به حساب آورد.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

منبع :