در حاشیه

چرا افزایش صادرات فرش نامحسوس است ؟

اخبار و گزارشهای رسمی حاکی از افزایش 12 درصدی صادرات فرش به لحاظ ارزشی و 22 درصدی به لحاظ وزنی دارد.

درحالیکه جامعه فرش نه تنها وضعیت بهتری را در بازار فرش مشاهده نمی کند که اتفاقا رکود حاکم بر فرش را بسیار سنگینتر از سال قبل می بیند و بقول معروف طعم را با گوشت وپوست لمس می نماید . این تضاد در آمار رسمی گمرک و رویت فضای واقعی بازار را چگونه میتوان تفسیر کرد.
مصاحبه اخیر رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی در خصوص میزان صادرات غیر نفتی استان و کاهش صادرات فرش و صنایع دستی در 9 ماه اول سال جاری دیدگاه فعالان فرش را تایید کرد که رکود حاکم بر بازار فرش پر رنگتر شده است .از طرف دیگر آمار دریافتی از برخی استانهای کشور همانند فارس خبر از افزایش صادرات فرش و صنایع دستی در مدت مشابه دارد. نیم نگاهی به بخشهای مختلف فرش و میزان رونق کارگاههای مرتبط با آن می تواند ما را به دیدگاههای روشنی بکشاند.
در عرض یکسال گذشته بیشترین کاهش تولید مربوط به کارگاههای تابلو فرش بوده بطوریکه عرضه کنندگان پک نخ و نقشه خبر از کاهش 50 تا 70 درصدی در تقاضا می دهند . همچنین بیشترین کاهش قیمت را نیز در تابلو فرش داشته ایم بطوریکه قیمت فروش برندهای مطرح تابلو فرش در تبریز 40 درصد و تابلو فرشهای معمولی 50 درصد کاهش قیمت داشته اند.
همچنین میزان تولید فرش سنتی نیز کاهش محسوس داشته است اگرچه قیمت آن برای بسیاری از سبکها تقریبا ثابت بوده است اما در مورد گبه ،یلمه و گلیم فرش اگرچه کاهش نسبی تولید داشته ایم اما هنوز تولید گبه علاوه برفارس در بسیاری از استانها منجمله خراسان ، گلستان و مازندران ادامه دارد لذا این افزایش 9 تا 12 درصدی در ارزش صادرات و 22 درصدی وزنی را عمدتا باید مربوط به صادرات گبه دانست. بهمین خاطر است که جامعه فرش در کل کشور آن را احساس نمی کنند . بعلاوه آنکه نقطه مبنای ما یعنی سال 94 نیز بعنوان تاریکترین سال برای فرش بوده است.

عبدالله احراری

منبع :