اساتید فرش

معرفی استاد جمشید امینی

جمشید امینی بافندۀ هنرمندی است که در سال 1282 شمسی در 70 کیلومتری تهران در قریه ای به نام فشند متولد شد. ضمن تحصیل، به کار آموزش بافت قالی و شیوۀ رنگرزی نیز می پرداخت.

وی با راهنمایی میرزا علی خان محمودی در 15 سالگی به مدرسۀ کمال الملک رفت و زیر نظر او پس از آنکه مدتی به طراحی پرداخت در رشتۀ قالیبافی مشغول کار شد .در سال 1307 در رشتۀ قالیبافی دیپلم گرفت و سپس در سال 1318 موفق به اخذ لیسانس از هنرستان عالی هنرهای ایرانی شد .

اولین فرش وی فرش نازی آباد است که زیر نظر کمال الملک بافته شده است وی اولین هنرمندی است که به بافت فرش با استفاده از پرسپکتیو و سایه روشن پرداخت. نقشه های سنتی را بسیار راحت می بافت ولی تبحر او در بافت فرش بدون نقشه و از روی تصویر است که معروف ترین فرش او که با این سبک بافته شده تصویر کمال الملک است که با اصل تابلو برابری می کند.

از بافته های دیگر این هنرمند رامبراند، رافائل و پل ورسک را می توان نام برد. نگارنده شخصاً افتخار آن را داشتم تا با این هنرمند که در همین سن و سال به بافت فرشی بی نهایت ظریف و هنری و بدون نقشه مشغول است و خداوند سلامت و اعتدال و خوی خوش را در او به طور کامل به ودیعه نهاده است دیدار داشته باشم.
بینش فیلسوفانه و در عین حال هنرمندانۀ او نسبت به زندگی درکنار بانویی هنرمند با دستبافته های و کارهای خانگی بسیار نفیس، بی شک پشتوانۀ زندگی و سلامت ثمربخش اوست. به امید روزی که زندگی تمام هنرمندان این سرزمین این سان سعادت بار و ثمر بخش باشد.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

منبع :