در حاشیه

سقوط قیمت تابلو فرش و داستان هر کسی کو دور ماند از اصل خویش!

برابر گزارشهای دریافتی از پایتخت تابلو فرش یعنی شهر سردرود آذربایجان قیمت تابلو فرش برای برندهای مشهور حدود 40 درصد و برای تابلو فرشهای معمولی تا 50 درصد کاهش قیمت داشته است.


این در حالیست که قیمت نهادهای تولید اعم از مواد و کار مستقیم تغییری نداشته و به دنبال افزایش نرخ ارز در یک ماهه اخیر افزایش جزئی قیمت مواد اولیه را نیز شاهد بودیم .اگرچه در بازار فرش سنتی هم رونقی در کار نیست ولی حداقل آنکه قیمت این تولیدات نسبت به سال گذشته کاهش ملموسی نداشته است بعنوان مثال اگر سال قبل در همین روزها یک جفت 6 متری ماهی خوی را می توانستی 22 تا 23 میلیون تومان بفروشی الان هم با اندکی افزایش یا در همین حدود می توان فروخت. لذا سقوط قیمت تابلو فرش را باید به نوعی ترکیدن حباب تابلو فرش دانست، تشکلهای تولیدی تابلو فرش و بالاخص عرضه کنندگان بسته های نخ و نقشه فرش به دنبال راهکارهای جدیدی باشند . این روزها موارد زیادی دیده می شود که بافندگان ،تابلو فرش بافته شده را دردست داشته و به فروشندگان مراجعه نموده اما در نهایت بهت وحیرت با قیمتهایی مواجه می گردند که مبلغی بیشتر از آن بابت نخ ونقشه آن پرداخت کرده اند. لذا روی سخنم با عزیزانی است که عاشقانه و از روی دلسوزی به عرضه بسته های نخ و نقشه ...هستند تا بازار تابلو فرش از وضعیتی که هم اکنون گرفتارش هست بدتر نشده تجدید نظری در طرحها و رویکرد خود داشته باشید. هم اکنون ارزش افزوده در تولید تابلو فرش به نسبت فرش بسیار کمتر شده بطوریکه نسبت قیمت مواداولیه به قیمت تابلو فرش حدود 50 درصد و نسبت قیمت مواد اولیه به قیمت فرش حداکثر 35 درصد است!
تابلو فرش باید خود را به فرش نزدیکتر نماید یقیتا بافنده ای که می تواند تابلو فرش ببافد می تواند ذرع و چارک هم ببافد!متولی فرش هم خود را تکانی داده تکلیف شرکتهایی که هر روز مثل قلرچ سیز شده و بسته مواد اولیه بی کیفیتی را به اسم پک نخ و نقشه در اختیار بافنده قرار میدهند مشخص نماید!

عبدالله احراری

 

منبع :