نمایشگاه ها و همایش ها

دموتکس 2015 بخش مسابقه/گزارش تصویری (6)

گزارش تصویری

 

 

باتشکر از آقای ریاحی

 

منبع :