نمایشگاه ها و همایش ها

دموتکس 2015 /گزارش تصویری (7)

تصاویر مربوط به برنامه دیروز در نمایشگاه است یکی مربوط به فرشهای ایرانی و دیگری فرشهای مدرن و امروزی.تصاویر خود بیان کننده میزان استقبال بازدید کنندگان می باشد.

باتشکر از جناب آقای علیرضا فروزان

منبع :