در حاشیه

جای خالی قالی ایران در معرفی قالیهای برگزیده دموتکس 2015

دموتکس 2015 هم به دقایق پایانی خود رسید و باز آه وحسرت سراسر وجود عاشقان قالی ایران را گرفت که براستی چرا هر روز قالی ایران جایگاه خود را از دست می دهند .

امسال ضایعه دیگری به آبرو و حیثیت این هنر ایرانی وارد شد و آن عدم حضور حتی یک قالی در بخش مسابقه carpet award 2015 بود. عزیزان مطلع هستند که همزمان با برگزاری نمایشگاه در قالب سبکهای مختلف و هشت گروه متفاوت فرشهای مسایقه طبقه بندی شده و با توجه به پارامترها و عوامل مختلف اعم از مواد اولیه ،طرح ،رنگ و...از هر گروه سه تخته قالی جدا و نهایتا سرگروه های هر گروه مشخص ودر پایان هم یک فرش بعنوان قالی برتر انتخاب می گردد. در بخش مسابقه دموتکس 2015 تمامی برگزیدگان برندهایی خارجی بودند که محل تولید محصولات آنان کشورهای افغانستان،پاکستان، هند و ترکیه بوده.

به دیگر سخن فرش ایرانی هم از سرمایه گذاری خارجی محروم است و هم از در داخل وعمدتا توسط خود جامعه فرش به آن کم توجهی میگردد . عدم حضور قالی ایران حتی در حد یکی دو مورد در گروههای هشتگانه یکبار دیگر ضرورت توجه به مقوله طراح و رنگ را به تولید کنندگان وعرضه کنندگان قالی ایران یاد آوری می نماید. موردی که بارها به عزیزان تولید کننده یادآوری شده که در شرایط فعلی و برای مشتری امروزی موضوع تکنیک بافت و رجشمار و بسیاری از عواملی که تا دیروز مهم بود امروزه از اهمیت زیادی برخوردار نیست ودر عوض مقوله طرح ورنگ بسیار مهم است . لذا عدم انتخاب حتی یک قالی در هشت قالی انتخاب شده توسط داوران بخش مسابقه دموتکس را باید در همین نکته عدم توجه به طرح ورنگ دید!

عبدالله احراری

منبع :