در حاشیه

حضور شایسته مرکز ملی فرش در دموتکس2015 یا توجیهی برای اشتباهات؟!

مرکز ملی فرش ایران در پاسخ به مصاحبه نگارنده این سطور با خبرگزاری تسنیم، حضور کمرنگ مرکز ملی فرش ایران در نمایشگاه دموتکس 2015 را تکذیب و بر حضور شایسته آن و ارایه نو آوری تاکید نموده است.

این مرکز که اساسا خود از نظر تشکیلاتی و اقتدار سازمانی در شان فرش ایران نمی باشد و سازو کار مناسب جهت حل چالشهای فراروی قالی ایران در اختیار ندارد همچون گذشته آزمون و خطا را تجربه نموده و بجای قبول سهل انگاری ها و اشتباهات و کنار گذاشتن روز مرگی و بجای آنکه متکی برخرد جمعی جامعه فرش ایران و تشکلهای ذیربط باشد و از تجربه بخش خصوصی و فعالان فرش استفاده نماید منابع مالی و انسانی محدود خود را صرف اموری می نماید که تا کنون کمتر توانسته مشکلی از مشکلات قالی ایران را حل نماید.
این مرکز در پاراگراف اول خود مبلغ 700 میلیون تومان هزینه های نمایشگاهی دموتکس را تکذیب وایضا از اعلام دقیق هزینه های انجام شده بابت نمایشگاه دموتکس 2015 اعم از اجاره ،چیدمان و... طفره رفته وبه کلی گویی قناعت کرده است!ایا حق جامعه فرش نیست از میزان هزینه کرد مرکز برای دموتکس اگاه باشد؟
در پاراگراف دوم بیانیه این روابط عمومی نیز به دفاع از باغ ایرانی پرداخته و مصاحبه اینجانب را بمنظور نیل به توجیه عملکرد خویش بگونه ای جلوه داده که تو گویی منظورم این بوده که چرا مرکز قالیهای موزه فرش ایران را به آنجا منتقل نموده است!!و از بیان اینکه چرا باغ ایرانی اینگونه چیده شده است؟چرا تفاوت آنچنانی بین غرفه ما و ترکیه است و چرا این باغ نباید بیانگر خواسته ها و سلایق مصرف کنندگان امروزی باشد و اساسا چرا نباید این باغ منعکس کننده تنوع طرحها و نقوش قالی ایران باشد؟ و دهها چرای دیگر طفره رفته است .
در پاراگراف آخر جوابیه مرکز ملی فرش به دفاع از عدم واگذاری فضای غرفه به تشکلها پرداخته و ایضا" درخواست اینجانب را به انحراف کشانده است سوال من این بوده و هست که اساسا چرا نباید این فضای غرفه ای و با همان حالتی که شما مدعی هستید کار فرهنگی می نمایید توسط اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران یا اتحادیه وارد کنندگان فرش ایران در اروپا ایجاد و مدیریت شود ؟مگر در اروپا دانش اموخته فرش که در زمینه فرش فعال باشند نداریم؟مگر تجار دلسوز در هامبورگ و سایر نقاط المان کم داریم؟
چرا شما یاد نگرفته اید که بر کارها باید نظارت نمایید ؟
چرا از واگذاری امور به تشکلهای ذیربط طفره می روید؟
چرا خود در همه جا دوست دارید کارها را راسا"اجرا نمایید؟
مگر نمی دانید اجرا و نظارت باهم جور در نمی آید ؟
شما چرا از آگهی مناقصه سود نمی جویید در کارهایتان ؟
در پاراگراف آخر به نشست تخصصی چگونگی تبلیغ فرش ایران و بایسته های تبلیغاتی آن در بازار اروپا اشاره شده بگونه ای که مرکز محترم هنوز نمیداند بایسته های تبلیغاتی فرش ایران چیست و این اولین نشست بایسته های تبلیغاتی بوده!!!
خلاصه نمی دانم قسم حضرت عباس را باور کنم یا ... اگر حضور مرکز ملی فرش ایران حضوری شایسته داشته است پاویون ترکیه کجا وپاویون ایران کجا؟
باغ ایرانی مرکز ملی فرش کجا و باغ ایرانی واقعی قالی ایران کجا؟
هزینه های نمایشگاهی بخش خصوصی کجا و هزینه های نمایشگاهی مرکز ملی فرش کجا؟
جای خالی فرش ایران در انتخاب برترین قالی و مسابقه دموتکس 2015؟
وضعیت فروش قالی ایران در بازار اروپا ؟
رکود بی سایقه در بازار داخلی؟
استفاده گسترده از مواد اولیه مصنوعی در تولیدات؟
متوقف شدن تامین اجتماعی بافندگان؟
خروج گسترده بافندگان از کارگاههای قالیبافی؟
و....
براستی کدامیک را باور کنیم؟
عبدالله احراری

منبع :