نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل پانزدهم)

فرش همدان از فرش همدان به نيكی ياد شده است.اين فرش در ناحيه ي وسيعی شامل هزار روستا كه همدان مركز آن محسوب می گردد بافته می شود.

فرش همدان دارای طرح های بسيار متنوعی است كه با تار و پود نخی و پرز پشمی بسيار محكم بافته می شود.در بافت قالی همدان از گره متفارن استفاده می شود.فرشی را كه در تصوير می بينيد رنگ زمينه ی ان قهوه ای متمايل به شتری است كه در فرش بافی همدان كاربرد زيادی دارد.رنگهای ديگر فرش همدان قرمز كم رنگ ، آبي و به ندرت سبز است.طرح اين فرش از طرح های اصيل همدان است.
قاليبافی در همدان به دو گروه شهری و روستايی تقسيم می شود.مهمترين ويژگی های قالی های روستايی آن به شرح زير است :
1- تك پوده بودن
2- كاربرد طرح های هندسی
3- تعداد رنگ های محدود
4- توليد فرش های كوچك پارچه
5- استفاده از تار و پود و پرز پشمی
مهم ترين ويژگی های فرش های مناطق شهری همدان عبارتند از :
1- استفاده از رنگ های سبز روشن و سير ، زرد طلايی ، نارنجی ، سورمه ای ، آبی سير ، آبی روشن ، قرمز و زرشكی
2- توليد فرش با تراكم بيست و پنج تا سی و پنج رج
3- استفاده از رنگ های شيميايی

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :