در حاشیه

تاکید مجدد دموتکس 2015 برخلاقیت و نوآوری در قالی

اخبار رسیده از دموتکس 2015 حاکی از خلوت بودن بیش از پیش غرفه های دارنده فرشهای کلاسیک و تقاضای روز افزون برای طرحهای مدرن است.

موضوعی که متاسفانه فرش ایران از آن غافل مانده وحتی از نظر تنوع طرحها و نقشه ورنگبندی برخی واحد های فرش ماشینی نیز گوی سبقت را از آن ربوده اند. تماشای گونه های مختلف و چشم نواز قالی دستباف و حتی گبه در این نمایشگاه یک بار دیگر زنگ خطر را برای قالی ایرانی و تولید کنندگان آن بوجود آورده که اگر درخصوص طرحها ونقوش و رنگ بندی بازنگری اساسی بعمل نیاید و اگر قالی ایران همچنان به سمت یکنواختی پیش برود سهم خود را در بازارهای جهانی از دست خواهد داد.
عدم انتخاب حتی یک قالی در بخش مسابقه این نمایشگاه نکته تاسف بار دیگری بود که نشان می دهد فرش نپال و هند می تواند موقعیت فرش ما را در بازارهای جهانی متزلزل نماید.
برای انجام این مهم یعنی متناسب نمودن طرحها و نقوش فرش ایران با سلایق و نیاز های بازار جهانی یا به عبارت بهتر استفاده از طرحها و نقوش ورنگهایی که میل خریدار را تحت تاثیر قرار داده باید آموزش طراحان و تولید کنندگان قالی بصورت محوری دنبال شود.
استفاده از تجربیات افراد موفق و تشویق آنان به انتقال تجربه از جمله وظایف مرکز ملی فرش و تشکلهای صنفی است. برگزاری جلسات هفتگی در اتحادیه های صنفی بافندگان و نقد و برسی طرحها و نقوش در حال بافت یکی از راههای متناسب نمودن تولیدات با نیاز بازار است.

عبدالله احراری

منبع :