اساتید فرش

معرفی استاد حبیب الله امین افشار

به سراغ طراح بزرگ تبریز که بر هر زبانی نام او را شنیدیم یعنی حبیب الله امین افشار می رویم. وی متولد 1282 خورشیدی در رضائیه است.

پدرش مردی روحانی به نام حاج میرزا امین امینی بود.این هنرمند در فاصلۀ بین دو سفر ما به تبریز در آبان ماه سال 1367 درگذشت. ما توفیق آن را داشتیم که از وی عکسی به یادگار داشته باشیم.

این هنرمند صاحب نام تبریز را در حالی ملاقات کردیم که از آگاهی و قدرت زمان جوانیش (آن طور که سایرین او را به یاد داشتند) چیزی در او نمانده بود و نتوانستیم دربارۀ هنر و نقشه های باارزشش که متاسفانه نظیر سایر هنرمندان چیزی در اختیار نداشت کلامی بشنویم.
بسیاری به ما گفتند که حبیب الله خان زمانی برجسته ترین طراح فرش تبریز بوده است، فرش های وی اگر بتوان نمونه ای از آنها را یافت از باارزش ترین فرش های تبریز است. او یکی از هنرمندانی بود که بر روی فرش هایی از کاخ مرمر که در تبریز بافته می شد کار کرده است.

از اسلایدهای باقی مانده از فرش های او چنین به نظر می رسد که بر طراحی سنتی تسلط داشت و با قوۀ ابداع و ابتکاری هنرمندانه این نقوش را بر روی نقشۀ فرش تجسم می بخشید. سبک کار وی طراحی سنتی بود و علاوه بر موتیفهای رایج این طرح ها، از نقوش و موتیفهای دوران باستان نیز در طرح هایش استفاده می کرد. از آنجا که از این هنرمند متاسفانه طرحی در دست نبود تعدادی از اسلایدهایی که از خانوادۀ اوگرفته شده در صفحات 367 تا 371 آمده است.

از حبیب الله امین افشار 7 پسر و 5 دختر مانده است. یکی از پسران او به نام داریوش امین افشار که در خدمت آموزش و پرورش است به کار نقشه کشی فرش هم می پردازد. وی متولد سال 1329 در شهر تبریز است و در رشتۀ طراحی تدریس میکند. وی تلاش دارد که در ادامۀ راه پدرش، روش کار او را زنده نگاه دارد.

منبع: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران

باتشکراز گروه طراحی زروان   www.zarvancarpet.com

منبع :