تاریخچه فرش

طرح باغی

در طرح باغی متن فرش مطابق نقشه ی کلاسیک باغ های ایرانی به وسیله جوی های آب به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود (طرح چهار باغ) .

 

جوی های آب در سر راه التقای خود به استخر میانی باغ که در حکم ترنج فرش است از میان حوضچه هایی به فاصله های مساوی از یکدیگر می گذرند . در این حوضچه ها و استخر میانی اردک ها و ماهی هایی در متن آبی کم رنگ و یا بژ بافته شده اند . در زمینه های چهارگانه ی فرش شاخه هایی از گل و درختانی ، که بر شاخسار های آنها پرندگانی به نغمه سرایی مشغولند ، طبیعت جانداری را مجسم می سازند .

برخی از فرش های چهار باغ به شکل محراب طراحی شده اند و در بعضی دیگر زمینه فرش به شش قسمت تقسیم می شود و در نتیجه دو استخر میانی و یا ترنج به وجود می آیند . تاریخ بافت این فرش ها را به قرون 17 و 18 میلادی و اصل آنها را از کرمان می دانند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

 

کناره ای از بافته های شمال غربی ایران با طرح باغی تاریخ احتمالی بافت اواخر قرن 18 میلادی

منبع :