نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل هفدهم)

فرش موصل فرش موصل نيز از فرش های منطقه ی همدان و غرب ايران محسوب می گردد.تار و پود آن نخی و پرز آن از پشم لطيف می باشد و تراكم گره آن چندان فشرده نمی باشد.

اگرچه اين فرش درشهر همدان بافته نشده اما مانند فرش هايی است كه در اطراف همدان مانند: بورچلو ، بوبك اباد و مزلقان می باشد.به ندرت قالی های اين منطقه دارای تنوع رنگی است.
كيفيت توليدات منطقه به لحاظ گستردگی منطقه متغير است.
فرش هايی كه در منطقه ی غرب ايران قبلا توليد می گرديده به فرش های موصل مشهور شده اند زيرا از طريق اين شهر وارد بازار های جهانی می شده است. كه بخس عمده ی آنها شامل فرش های شهری همدان بوده است كه دارای ويژگی هاي زير بوده اند:
1- استفاده از نقشه ی گردان
2- استفاده از رنگ های متعدد
3- دارا بودن ابعاد استاندارد
4- ظرافت بافت

ترجمه :عبدالله احراری

منبع :