اخبار فرش

9 هزار دارقالی در زنجان شناسنامه دار شدند

مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از آغاز اجرای شناسنامه دار کردن دارقالی ها در زنجان تاکنون ۹ هزار دار قالی شناسنامه دار شده است.

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طرح اجرای شناسنامه دار کردن دار قالی ها در زنجان از مهرماه سال جاری در استان زنجان شروع شده است.

وی اظهار داشت: قالی بافان برای شناسنامه دار کردن قالی خود به اتحادیه فرش و قالی بافان مراجعه کنند و یک نسخه از طرف اتحادیه را به سازمان تامین اجتماعی بدهند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: اگر قالی بافان شناسنامه دریافت نکنند بیمه آنها صادر نخواهد شد و تمدید هم نخواهد شد.

جعفری تصریح کرد: در شهرستان ها قالی بافان به سازمان صنعت، معدن وتجارت و یا دفاتر شرکت های تعاونی روستایی مراجعه کنند و قالی خود را شناسنامه دار کنند.

وی گفت: هدف از شناسنامه دار شدن قالی فرش بافان این است که میزان بافت قالی فرش کنترل شود و در این دستور العمل تعیین شده به سازمان فرش میزان بافت مشخص شده است.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه به نظارت بر دار قالی ها اشاره کرد و یاد آورشد: طرح نظارت و بازرسی از دار قالی ها در زنجان از ۳۱ مردادماه سال جاری شروع شده و هدف از اجرای آن این است که افرادی که از بیمه تامین اجتماعی قالیبافان استفاده می کنند شناسایی و افرادی که ذی حق هستند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: تامین اجتماعی برای بیمه قالی بافی متقاضی جدید ثبت نام نمی کند.

جعفری تاکید کرد: با لغو شدن بیمه این تعداد افراد برای متقاضیان جدید بیمه رد خواهد شد ولی هنوز ثبت نام شروع نشده است و در سالجاری ثبت نام جدید صورت نمی گیرد.

وی در ادامه گفت: از زمان اجرای طرح نظارت و بازرسی و شناسنامه دار کردن دار قالی ۱۴ هزار و ۳۰۰ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند و ۳ هزار نفر هم در صنایع دستی بیمه تامین اجتماعی شده اند.

خبرگزاری مهر

منبع :