نواحی و مناطق قالی بافی

ويژگی های كلی فرش شرقی و حدود جغرافيايی(فصل نوزدهم)

فرش  ساروق اراك منطقه ی ساروق در استان مركزی و از توابع اراك در جنوب غربی تهران واقع گرديده است.فرش ساروق با گره سنه به صورت محكم و ومنظم و با پشم زيبا و براق بافته می شود.

تار و پود نخی آن باعث می شود كه فرش محكم و مقاوم بوده و فی الواقع فرش ساروق در بين فرش های ايرانی محكم ترين بافت را داشته باشد. رنگ زمينه قرمز يا آبی و در بسياری از مواقع كرم است.طرح فرش ساروق فوق العاده تزيينی است كه انسان را به ياد قاليچه ی كرمان يا كاشان می اندازد.اين نمونه فرش نشان دهنده ي هماهنگی و هارمونی نقوش ميان كار و حواشی با لچك ترنج می باشد.
مهم ترين طرح های ساروق عبارتند از:
1- دسته گلی با رنگ قرمز دوغی و مسی كه معروف ترين آن ساروق آمريكايی است.
2- قاب قابی كه عمدتا در محلات بافته می شود ولی در خوانسار و گلپايگان واراك قابها تنوع بيشتری دارند.
3- بوته ميری كه در مير و سرابند بافته شده و مشخصه ی آن بوته ي كوچك و رج شمار كم می باشد.
4- كومه ی تلفيقی كه از گل و بوته و حيوان به صورت تلفيقی در محلات بافته می شود.
5- هراتی كه عمدتا در سبك پنج متن بافته می شود.
6- كف ساده ، لچك ترنج ، افشان و همچنين محرابی به مقدار خيلی كم

ترجمه عبدالله احراری

منبع :