کسب و کار

دیدار مشاور سایت با استاد مقصود صفر پور

گزارش تصویری از دیدار مشاور سایت با استاد مقصود صفرپور سلطان جلوه بخشی بیشتر به فرش در مشهد.

 

منبع :