اخبار فرش

طرح های کپی، دردی در تار و پود فرش استان

فرش خراسان شمالی به عنوان آينه ای از اصالت، فرهنگ و قدمت استان، می تواند نقش مؤثری در اشتغال زايی و ارزآوری داشته باشد، بنابراين اگر صنايع و مشاغل وابسته به اين صنعت به شکل زنجيره وار، تحت عنوان خوشه فرش راه اندازی شود، توسعه و صادرات اين صنعت را براي استان به دنبال خواهد داشت.

احداث شهرک تخصصی فرش از جمله مصوبه های سفر هيئت دولت به خراسان شمالی است که با راه اندازی آن علاوه بر ساماندهی توليد، نقش مؤثری در ارزآوری و اقتصاد استان نيز خواهد داشت. اگرچه احداث اين شهرک در سال های نخست با کش و قوس هايی مواجه شد، اما با پي گيری های انجام شده، اکنون آماده واگذاری است، اما خبرها از راه اندازی نخستين شهرک تخصصی فرش کشور در خراسان شمالی حکايت دارد.

به نام ما به کام ديگران

يکی از توليدکنندگان فرش که با انبوهی از مشکلات اين صنعت مواجه است، می گويد: نبود صنايع وابسته موجب شده است، فرش اين استان از گمرک به نام ديگر استان ها صادر شود که اين گونه، اين صنعت به نام استان شناخته نخواهد شد.

وي که وجود شهرک فرش را کليد توسعه فرش استان مي داند، خاطرنشان می کند: احداث شهرک فرش، ايجاد زنجيره به هم پيوسته از واحدهای مرتبط را موجب می شود و شرايط توليد و فروش را تسهيل می کند. وی با اشاره به ضعيف بودن توان مالی بافندگان و نبود نقدينگی ادامه می دهد: ايجاد اين شهرک، علاوه بر اين که به تهيه مواد اوليه کمک می کند، خطرپذيري اين صنعت را نيز کاهش می دهد.

اصيل سازی فرش استان

يکی از توليدکنندگان فرش با اشاره به استفاده بافندگان از طرح و نقشه هاي کپي شده ديگر استان ها می گويد: اين مسئله ضربه بزرگي را به فرش استان وارد کرده است و بايد اين صنعت را به سمت بومي سازي سوق دهيم. وي مي افزايد: حفظ کيفيت و زيبايي و اصالت فرش استان به بسترسازي مناسب در قالب ايجاد زنجيره توليد و صنايع وابسته نياز دارد.وي با بيان اين که صنعت فرش اشتغال زا، مکمل فعاليت هاي کشاورزي و دامداري و عنصر مهم ترويج فرهنگ ايراني و اسلامي است، تصريح مي کند: لازم است با عزم ملي فرش استان را به اوج برسانيم، زيرا در حال حاضر حاصل دسترنج بافندگان به نام ديگر استان ها، صادر مي شود که اين مسئله شکاف بزرگي در بازگرداندن اصالت فرش استان است.

برندسازی

يک مدرس فرش نيز که وجود اين شهرک را عامل تأمين زير ساخت های صنعت فرش می داند، می گويد: شهرک فرش با ايجاد امکانات و نيازهاي ابتدايي صنايع جانبي مانند پرداخت، رفو، قاليشويي، ريسندگی و رنگرزي، شرايط را براي سرمايه گذاری در اين صنعت فراهم مي کند.«احراري» با بيان اين که رشد و ايجاد برند در فرش خراسان شمالي مستلزم توليد انبوه و خروج از توليد پراکنده است، مي‌افزايد: مجتمع هاي توليدي با وجود صنايع پشتيبان، مي‌تواند از توليد پراکنده جلوگيري و فضاي مناسبي را براي هنرمندان استان ايجاد کند.وي تهيه مواد اوليه، خدمات حين و پس از بافت، مرمت و بسته بندي را از مزاياي ايجاد شهرک فرش ذکر و خاطرنشان مي کند: در استان امکانات مناسبي براي تعديل رنگ ها وجود ندارد و همين مسئله خروج فرش از گمرکات تهران را موجب شده است.

رکود بي سابقه

«احراري» عنوان مي کند: کمبود نقدينگي و ارائه تسهيلات اندک، قرار داشتن فرش در اولويت هاي آخر سبد کالايي خانوارها و تبليغات اندک نيز در رکود اين بازار نقش دارد.

وي با بيان اين که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن طور که بايد به وظيفه خود در قبال فرش عمل نمي کند، خاطرنشان مي کند: اين وزارت بسترسازي مناسبي را براي فرش انجام نداده و حمايت ها و خدمات به شکل روزمره و بسيار اندک است. وي با بيان اين که در سال جاري توليد فرش در استان کاهش يافته است، ادامه مي دهد: در حال حاضر، بسياري از بافندگان و تجار کارگاه ها را ترک کرده اند و يا تغيير شغل داده اند که بايد براي جلوگيري از اين معضل، دست اندرکاران برنامه هايي خاص داشته باشند.

راه اندازي در 22 بهمن

مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي خراسان شمالي نيز که مشکلات اعتباري را دليل تأخير در احداث شهرک فرش استان مي داند، مي گويد: با سفر مقام معظم رهبري به استان، طرح احداث شهرک فرش از اعتبار ويژه اي برخوردار و تمام امکانات زيرساختي آن فراهم شد و در حال حاضر براي واگذاري آماده است.

«محمدعلي يوسفي» مي افزايد: احداث اين شهرک، علاوه بر تقويت ايجاد خوشه فرش، توسعه، تسهيل، ارزآوري و ايجاد ارزش افزوده را موجب مي شود. وي ادامه مي دهد: تاکنون 3 سرمايه گذار در بخش پرداخت و رنگرزي درخواست هاي خود را به اين شرکت ارسال کرده اند که در حال رسيدگی است و اين شرکت، آماده حضور سرمايه گذاران صنعت فرش است.وی اظهارمی دارد: اين شهرک بيست و دوم ماه جاری به بهره برداری می رسد.

خراسان شمالی

منبع :