اخبار فرش

المپياد فرش دستباف 27 بهمن برگزار مي شود

مودی- مرحله مقدماتی نهمين المپياد علمی فرش دستباف ايران، 27 بهمن امسال در استان برگزار می شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: مرحله مقدماتی المپياد فرش دستباف ايران توسط اين سازمان در دو سطح دانش آموزي و دانشجويی به صورت تئوری و عملی با همکاري هنرستان هاي کار و دانش، آموزش و پرورش و آموزشکده های زير نظر اين مرکز و دانشگاه های بيرجند و آزاد برگزار می شود.

«مهدي ماهگلي» افزود: ايجاد انگيزه به منظور تحصيل علوم و کسب مهارت هاي علمی دانش آموزان و دانشجويان فرش، ارزيابي توان علمي در دو سطح دانش آموزي و دانشجويی، شناسايی دانش آموزان و دانشجويان مستعد و نمونه در استان، آشنايي بيشتر هم استاني ها با فرش دستباف استان و رشته هاي مختلف مرتبط با آن و ترويج فرهنگ فرش بافی از اهداف برگزاري اين المپياد است.وی گفت: در هر مرحله از المپياد، مسابقات در سه رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزي در سطح دانش آموزی و در چهار رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزي و مرمت در سطح دانشجويي برگزار می شود.وي شرايط شرکت مردان و زنان در اين المپياد را يکسان عنوان کرد و گفت: در سطح دانش آموزي دانش آموزان پايه سوم کاردانش و فنی و حرفه اي رشته فرش، درسطح دانشجويی در مقطع کارشناسی دانشجويان سال های سوم و چهارم و درمقطع کاردانی دانشجويان سال دوم رشته فرش دستباف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علمي و کاربردی می توانند شرکت کنند.وی افزود: کساني که بالاترين امتياز لازم را در مرحله مقدماتی المپياد به دست آورند به عنوان منتخبان استان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به مرحله نهايی معرفی می شوند.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: در اين المپياد مقدماتی هشت نفر در سطح دانش آموزی و هشت نفر در سطح دانشجويی به عنوان برگزيده استانی به مرحله نهايی اين مسابقات اعزام می شوند.وی گفت: مرحله نهايی اين المپياد اسفند امسال در دو بخش دانش آموزی و دانشجويی در کرمان برگزار می شود.

خراسان شمالی

منبع :