نواحی و مناطق قالی بافی

تابلو فرش سردرود تبریز

گزارش تصویری

 

باتشکر از آقای کاظم صحتی

 

منبع :