نواحی و مناطق قالی بافی

نقش اقتصاد فرش بر اقتصاد روستای کریت ( بخش دوم)

جمعيت : با توجه به تراكم 1/1 نفر جمعيت در كيلومتر مربع در كل شهرستان طبس و بر اساس آماري كه در سال 65 گرفته شده 9/30 نفر در نقاط شهري و 1/69 نفر در نقاط روستايي و نیز در سال 75 ، 1/43 نفر در نقاط شهري و 9/56 نفر در نقاط روستايي جمعيت داشته ايم .

كه 13 درصد اختلاف رشد جمعيت را شاهد هستيم . دهستان نخلستان داراي 9 روستاي سكنه دار و 26 روستاي بدون سكنه مي باشد كه از اين 9 روستاي مسكوني ، 3 روستاي آن ، زير 20 خانوار و 6 تاي ديگر آن ، بالاي 20 خانوار مي باشد . روستاي كريت ، جزء پر جمعيت ترين روستاهاي اين دهستان مي باشد .

از ديگر روستاهاي داراي سكنه دهستان نخلستان می توان به :

ابراهيم آباد (دنباله جوي ) ، فهالنج ، خسروآباد ، ابراهيم آباد پائين ، تقي آباد ، معظم آباد ، شهيد هاشمي نژاد و .... اشاره كرد .

دهستان طبق آمار دهه (75-65) جمعيتي برابر 883 خانوار داشته است ؛ كه 325 خانوار آن مربوط به كريت بوده است .

روستاي كريت ، داراي دو قسمت كريت بالا و كريت پائين است كه جمعيت بيشتر آن مربوط به كريت بالا است . همانطور كه گفته شد در كل ، داراي 325 خانوار بوده است يعني جمعيتی برابر 1464 نفر كه به قرار زيرمی باشد :

  خانوار جمعيت
كريت پائين 92 415
كريت بالا 233 1049
كل جمعيت 325 1464

اين آمار كه مربوط به دهه 75-65 مي باشد را از سازمان جهاد كشاورزي تهيه كرديم و اما جديدترين آماري كه در طي بازديد از كريت توانستيم بدست آوريم مربوط به نيمه ارديبهشت 84 مي باشد که به شرحزیر است :

آمار مربوط به 14/2/1384

  خانوار جمعيت
كريت پائين 130 580
كريت بالا 924 3753
كل جمعيت 1054 4333

اگر حساب كنيم دهستان نخلستان فقط با در نظر گرفتن افزايش جمعيت در كريت ، تا سال 84 ، از 883 خانوار به 1612 خانوار افزايش جمعيت داشته است .

با توجه به آماري كه داده شد متوجه مي شويم كه رشد جمعيت تا چه حد بوده است ؛ يعني درصدي از رشد جمعيت 70 ميليوني كشورمان ايران از روستايي كوچك تا شهري بزرگ ...

وضعيت فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي روستا :

طبق آمار موجود در اداره مرکز بهداشت روستا آمار با سوادهاي كريت در دهه (75-65) عبارت است از :

  جمعيت (نفر) بالاي 6 سال (نفر) با سواد (نفر)
كريت پائين 415 359 279
كريت بالا 1049 921 746
كل جمعيت 1464 1280 1025

در جدول بالا ، جمعيت با سوادان 80 درصد مي باشد و اما چند سال بعد ، با توجه به جمعيت 1395 نفر افراد بالاي 6 سال ، 1150 نفر باسواد بودند كه درصد جمعيت با سوادان از 80 درصد به 82 درصد صعود داشته است .

با توجه به ميزان سواد در اين ده ، مي توان به كتابخانه ی روستا اشاره كرد كه اين كتابخانه از جمله کتابخانه های زير نظر مديريت جهاد كشاورزي مي باشد .

با توجه به همین آمار درصد ازدواج دختران در اين ده در سنين 50-10 سالگی از 1490 نفر خانم ، 739 زن شوهر دار مي باشند.

سن تعداد تعداد زنان شوهر دار
10 تا 14 ساله 246 1
15 تا 19 ساله 344 51
20 تا 24 ساله 295 153
25 تا 29 ساله 157 130
30 تا 34 ساله 124 114
35 تا 39 ساله 126 114
40 تا 44 ساله 103 92
45 تا 49 ساله 95 84
جمع كل 1490 739

با توجه به اين آمار ، درصد ازدواج در كريت را مي توان 49 درصد بيان كرد . ميزان اشتغال در كريت به قرار زير است :

در صنايع روستايي و در بخش توليد پوشاك ،(كريت همراه با عشق آباد با توجه به حجم توليد سالانه 22 هزار دست پوشاك و وضعيت نيمه فعال ) ميزان اشتغال فقط 5 نفر مي باشد . در صنعت توليد آهك ، (كريت به همراه ملون ) با توجه به توليد 24 هزار تن و وضعيت فعال 14 نفر مشغول به اين حرفه مي باشند.

در بخش فرش ، با توجه به حجم توليد تقريبي 2000 مترمربع فرش و وضعيت نيمه فعال ، ميزان اشتغال بالا مي باشد (مربوط به دهه 75-65) .

در بخش كشاورزي با توجه به توليد تقريبي 3500 تن محصول با وضعيت فعال و ميزان اشتغال بالا اشاره كرد .

در بخش دامداري با توجه به 9500 رأس دام و وضعيت فعال در آن ميزان اشتغال در حدود 130 نفر مي باشد .

با تمام اين تفاسير 36 درصد مردم كريت شاغل مي باشند .

در كريت دهه (75-65 ) تعداد شاغلين برابر با 530 نفر بوده است و در سال 84 تعداد شاغلين برابر با تقريبا 1500 نفر مي باشد .

تهیه کنندگان : سودابه رحیم زاده ، یاشار دبیری ، میلاد زارعی ، بابک زرین قلم

منبع :