در حاشیه

ضرورت مراقبت از بازار فرش ایران درچین!

اکنون که چین به یکی از بازار های خوب فرش ایرانی پیوسته است ضرورت دارد که از این بازار مراقبت گردد.


با توجه به آنچه در همایش فرصتهای تجاری ایران در چین اخیرا" مطرح گردیداقتصاد چین از آن چنان رشدی برخوردار بوده که 30 درصد کالای لوکس جهان در این بازار بفروش میرسد و طبعا" شرایط از هر نظر برای فرش ایرانی مهیاست.باید هوشمندانه این پتانسیل بالقوه برای قالی ایرانی را به بالفعل تبدیل نموده،تجربه ثابت کرده تجار ایران بسیاری از بازارها را بدلیل سهل انگاری و برخی اقدامات ناشیانه از دست داده اند،لذا عدم مراقبت از بازار فرش ایرانی در چین و عدم هدایت صحیح آن این تنها بازار خوب جدید فرش ایران را از گردونه خارج خواهد نمود.
بعد از برگزاری همایش فرصتهای تجاری چین فرصتی پیش امد تا با برخی از شرکت کنندگان این همایش گپی داشته باشم و نظرآنان را جویا شوم تقریبا"همه بر سه نکته اساسی زیر تاکید نمودند:
1-پرهیز از ورود بدون ضابطه و مطالعه به بازار فرش چین:متاسفانه ما ایرانیان به محض اینکه کلامی را می شنویم بدون توجه و مطالعه و صرفا" تقلید گونه مسیر کسی را طی می کنیم که سالها در ان مسیر زحمت کشیده است،بازار امروز فرش چین نیاز به ورود هوشمندانه و اهل آن دارد اگر این بازار شاهد ورود هر فردی که بقول معروف از مامانش قهر کرده، باشد سریعا" از هم خواهد پاشید و حاصل سالها تلاش از بین خواهد رفت.ورود کالای بدون کبفیت و صرفا" سودجویانه می تواند اعتماد این بازار به فرش ایرانی را کاهش دهد.متولی فرش ایران را  خصوص واگذاری غرفه به متقاضیان و اعطای یارانه به افراد دقت نماید کسانی را مورد حمایت قرار دهد که مایه سربلندی فرش ایرانی باشند.
2-توانمندی رایزن اقتصادی سفارت ایران در چین:امروز بازار چین بگونه ای است که افراد زیادی با سلایق مختلف را به سمت خود می کشاند ایجاد هماهنگی و همدلی و سوق دادن آنان به سمت هدفی واحد از وظایف سفارت ایران در چین است رایزن اقتصادی این سفارت باید از توانمندی کافی برخوردار باشد.
3-پرهیز از اغراق در مورد بازار فرش ایران در چین:همه بر این قول اتفاق نظر دارند که چین بازار خوبی برای فرش و تابلو فرش ایرانی است اما اغراق در توصیف این بازار و شایعه سازی باعث ورود هر چه بیشتر کسانی به این بازار می شود که با اقدامات ناشیانه کل بازار فرش ایرانی را در این کشور از بین ببرند.
عبدالله احراری

منبع :