اخبار فرش

شرکت 13 هزار نفر در آزمون سنجش مهارت خوزستان

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: هفتمین مرحله آزمون هماهنگ سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای پايان دوره كارآموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در سال 1393 در دو بخش دولتی و خصوصی و متقاضیان بخش های صنعت ساختمان، صنایع دستی، فرش، نان و غله و ...باحضور13 هزار و 809 نفر در خوزستان برگزارشد.

رحمن قلاوند عنوان کرد: هفتمین آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان، صنايع دستي، فرش و نان و غله و... سال 1393 در روز پنجشنبه 9بهمن1393 و هفتمین آزمون سراسري سنجش مهارت سال 1393 پايان دوره كارآموزان مراکز آموزش فني و حرفه اي روزجمعه 10بهمن1393 برگزار شد.

وی اظهار داشت: تعداد13 هزار و 809 نفر در هفتمین آزمون سراسری سنجش مهارت سال 1393 در بیش از 200 حرفه شرکت كرده اند كه از اين تعداد 6 هزار و 567 نفر مرد و 7 هزار و 242نفر زن بودند.

قلاوند خاطرنشان کرد: هفتمین آزمون هماهنگ پايان دوره كارآموزان در سال 1393 مراکز آموزش فني و حرفه اي دو بخش دولتي وآموزشگاه های آزاد باحضور12هزارو375 نفراجراشد که ازاین تعداد7هزارو25نفرزن و5هزارو350نفرمردبودند که در بیش از200 حرفه روز جمعه 10بهمن 1393به طور همزمان باسراسر كشور در26حوزه آزمونی درخوزستان اجراشد.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان ادامه داد: یک هزار و 173 نفر در آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان در 10 حرفه مهارتی و تعداد261 نفرنیز در حوزه هاي صنايع دستي، فرش و نان و ...در 13 حرفه مهارتی در9بهمن1393 شرکت کردند.

وی بیان داشت: داوطلبان پس از شرکت آزمون كتبي و كسب نمره قبولي براساس برنامه زمانبندي اعلام شده از سوی اداره سنجش براي شركت در آزمون عملي باید به حوزه هاي تعيين شده مراجعه نمايند.
خوزنیوز

منبع :