اخبار فرش

بازدید استاندار از شرکت فرش کرمان/گزارش تصویری

علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان روز یکشنبه از شرکت فرش کرمان بازدید کرد.


 

منبع :