اخبار فرش

برپایی نمایشگاه فرش ایرانی در کویت

نمایشگاه فرش ایرانی در کویت برگزار شد.

علیرضا عنایتی، سفیر کشورمان در کویت با اشاره به برپایی نمایشگاه فرش ایرانی در کویت در صفحه فیس‌بوکش نوشت: دیشب به نمایشگاه فرش خانم عایده میرزا رفتم. شب پایانی این نمایشگاه گرانمایه بود.

محوطه پایین نمایشگاه که دود شاورما و بادکنک‌های رنگارنگ و صدای نامفهوم یک مجری آن را تسخیر کرده بود بسی بسی شلوغ‌تر از این تلاقی گاه رنگ و هنر و تلاش بافندگان اصفهانی، قمی، نایینی و تبریزی بود..

از تلاش هایش برای ارائه هنر فرش صحبت کرد..

او خودش بود و علاقه اش..

قدر زر زرگر شناسد... .

خبرگزاری ایسنا

منبع :