اخبار فرش

فرش دستباف تابع قیمت تمام شده نیست

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران گفت: فرش دستباف تابع قیمت تمام شده نیست بلکه براساس نظر کارشناسی قیمت گذاری می شود.


به گزارش ایرنا، محمدرضا عابد عصر یکشنبه پس از بازدید از شرکت فرش کرمان به همراه استاندار کرمان در نشستی به منظور احیای این صنعت افزود: برای مثال اگر فرش به قیمت هشت میلیون تومان تمام می شد ولی قیمت چهار میلیون تومان تعیین می شد و برای همین شرکت فرش کرمان یکی از زیان ده ترین شرکت های فرش ایران شد.

وی بیان کرد: کمبود نقدینگی و صادرات پایین باعث شد خود به خود تولید فرش کم شود.

وی گفت: یکی دیگر از دلایل تعطیلی شرکت فرش کرمان این بود که تولیدکنندگان تولید را کنار گذاشتند و فرش هایی را وارد می کردند و برند خود را روی فرش می زدند.

مدیرعامل شرکت فرش ایران افزود: اکثر نقشه های تاریخی شرکت فرش کرمان به سازمان اسناد ملی تحویل داده شده است.

وی گفت: ساختمان شرکت فرش کرمان 15 سال پیش توسط میراث فرهنگی ثبت ملی شد و امکان تغییراتی در آن نبود.

عابد خاطرنشان کرد: آخرین مصوبه برای شرکت فرش کرمان این بود که میراث فرهنگی این ساختمان را خریداری کند ولی این سازمان اعتباری نداشت که خریداری کند.

وی گفت: مدیریت قبلی به دلیل نیاز به تسهیلات و مشکلاتی که این ساختمان داشت این ساختمان را در گرو صندوق ضمانت گذاشت و دو میلیارد تومان پول گرفت و صندوق وکالت گرفته بود که اگر نتوانند پول را پرداخت کنند سند را می توانند به نام بزنند.

وی اضافه کرد: پول به موقع پرداخت نشد و صندوق ملک را به نام خود ثبت کرد و دو سال پیش قیمت گذاری کرد و به مزایده گذاشت.

عابد گفت: اکنون در پی صحبت با صندوق تعیین کردند که چهار و نیم میلیارد تومان باید بدهیم تا سند را برگردانند.

خبرگزاری ایرنا

منبع :