کلکسیون فرش

قالیچه ی ذرع و نیم آباده با طرح سنتی

قالیچه ی ذرع و نیم آباده با طرح سنتی رایج در بین این بافندگان ناحیه و شیراز. ترنج های پنج گانه ی این طرح به الماس های تراشیده شده بی شباهت نیستند. در جرگه ی طراحان فرش این طرح به ایلیاتی هئیت لو معروف است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :