در حاشیه

مفاهیم آموزشی فرش(7)

آناتولی کجاست؟آناتولی به منطقه ای حدفاصل دریای سیاه و مدیترانه گفته می شود. اقوام مختلفی اعم از ترکها، کردها و ارامنه در این منطقه زندگی می نمایند که طبعا فرش آناتولی حاصل تلاش این اقوام و یونانی تبارهایی است که در این منطقه زندگی می کرده اند .

شاید بهترین نمونه های تولیدات آناتولی دستبافته های کارگاهی اوشاک باشد.فرشهای آناتولی به استثنای تعداد محدودی از قالیهای مناطق مرکزی و شرق آن با گره متقارن بافته می شود همچنین در گذشته عمدتا قالی آناتولی با تار و پود پشمی دو لا با تاب z بافته می شد. سلاجقه نقش مهمی در توسعه فرش بافی آناتولی داشته وبعدها امپراتوری عثمانی نیز کارگاههای قالی بافی سلطنتی را در این منطقه توسعه داد.

امروزه هم قالی آناتولی جایگاه خود را در بازار جهانی داشته وبسیاری از طرحها و نقوش آناتولی به سفارش تجار ترک در کشورهای آسیای میانه بافته میشود و به نام قالی ترکیه به بازارهای جهانی عرضه میگردد همچنین بخشی از پشم مرغوب و دستریس منطقه کردستان بصورت قانونی یا قاچاق به این کشور صادر و برای تولید قالی های آناتولی مصرف می گردد.
عبد الله احراری

منبع :