اخبار فرش

صادرات فرش ترکیه رکورد شکست

بخش قالی و فرش ترکیه با ۲.۳ میلیارد دلار صادرات به بالاترین رقم در تاریخ خود رسید.

قالی های ترک که علیرغم بحران های اقتصادی و سیاسی در جغرافیای نزدیک موفق به شکستن رکورد سال ۲۰۱۳ شدند در صدها کشور از آمریکا، اروپا؛ آفریقای شمالی و خاوردور به فروش رسیدند.

بر اساس آماد واحدهای صادراتی پوشاک و مفروشات استانبول، درامد حاصله از صادرات بخش فرش که در سال ۲۰۱۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۳۷۶ هزار دلار بود، در سال ۲۰۱۴ با ۷.۳ درصد افزایش به میزان ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون و ۶۳۵ هزار دلار تحقق یافت.

سهم غازی آنتپ در صادرات قالی که به منزله لوکومتیو این بخش است، ۶۸.۲ درصد بود.

پس از غازی آنتپ به ترتیب استانبول، اوشاک، دنیزلی، ازمیر ،قیصریه و آنکارا قرار دارند.

۴ کشور از ده کشوری که بیشترین صادرات قالی به انها صورت گرفته است از کشورهای خاورمیانه هستند.

بیشترین صادرات قالی و فرش به ترتیب به کشورهای عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا، عراق؛ آلمان، لیبی و انگلستان ضصورت گرفته است.

خبر امروز

منبع :