کلکسیون فرش

قالیچه تصویری بافته شده در کرمان

قالیچه تصویری بافته شده در کرمان که متن و حاشیه آن با گل های فراوانی که در جرگه طراحان نقش قالی ، گل فرنگ نامیده می شوند ، تزئین شده است. د حاشیه ی بالا و پایین قالیچه نقش دو کتیبه با نام اهدا کننده به چشم می خورد و هم اکنون در موزه فرش ایران نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :