کلکسیون فرش

پرده ای محرابی دورنما در گنجینه آستان قدس رضوی

طرح و نقش  : محرابی دورنما تاریخ بافت : اواسط قرن 13 شمسی محل بافت : اردبیل

 

بافنده : بقالی اردبیلی

اهداء کننده : بقالی اردبیلی

نوع گره : متقارن ( تركی )

رج شمار : 30 گره در 7 سانتی متر

ابعاد : 240 × 390 سانتی متر

جنس تار و پود : پشم

جنس پرز : پشم

منبع :