کلکسیون فرش

قالی بسیار نفیس کرمان در طرح محرابی درختی

قالی بسیار نفیسی در طرح محرابی درختی به اندازه های 304 * 396 سانتی متر که در نیمه دوم قرن گذشته توسط طراحان و بافندگان باذوق و هنرمند کرمانی به مجموعه فرش های با ارزش ایران افزوده شد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :