اخبار فرش

تشكيل كميته نظارت بر فرش از سوی دولت یازدهم ضرورت دارد

مدير گروه رشته فرش دانشگاه كاشان گفت: ضرورت دارد كه كميته‌ای در دولت تشكيل شود تا با رصد هميشگی وضعيت فرش در تحقق اهدافی همچون زنده نگه داشتن انواع فرش در ميان قوميت‌های ايرانی، حمايت از بافندگان مستقل و كنترل قيمت مواد اوليه باعث رونق اين هنر و صنعت بومی ايرانی شود.

چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۲
فتحعلي قشقايي در گفتگو با خبرنگار ايمنا در اين‌باره افزود: صنعت فرش با قدمتي ۳۰۰۰ ساله در ايران به عنوان نماد فرهنگي و هنري كشور ما در جهان شناخته مي‌شود و جاي آن دارد كه بيشتر مورد توجه و حمايت مسئولين دولتي قرار بگيرد.
وي افزود: امروز عليرغم كمبودها و مشكلات جدي ما در زمينه صنعت فرش، ايران همچنان در ميان ۲۵ كشور توليدكننده فرش جايگاه بسيار مهمي را به خود اختصاص داده و ما بايد عوامل ركود و بي‌رونق شدن بازار آن را در داخل و خارج از كشور شناسايي و برطرف كنيم.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه كاشان اظهار داشت: براي پيشرفت در حوزه فرش بايد سياست‌گذاري‌هاي كلاني صورت گيرد تا اين صنعت بومي در ايران، همچنان كه در گذشته بوده در ميان انواع قوميت‌هاي ايراني با سبك‌ها و اشكال مختلف خود حفظ شده و امكان ادامه حيات داشته باشد.
وي همچنين كمك به پيشرفت صنعت فرش را از مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: پيشرفت صنعت فرش و فروختن آن با بيشترين قيمت در بازارهاي خارجي، نماد بارزي از مسئله اقتصاد مقاومتي است كه از سوي مقام معظم رهبري نيز مطرح شد.
وي افزود: چنانچه ما بتوانيم با حمايت جدي دولت از صنعت فرش به صورت تكيه ۹۰ درصدي بر روي توليد داخلي فرش، اين صنعت را رونق دهيم باعث تقويت چرخه اقتصادي كشور نيز خواهيم شد.
قشقايي همچنين از ضرورت تشكيل كميته نظارت بر صنعت فرش در دولت سخن گفت و تصريح كرد: با توجه به اهميتي كه صنعت فرش در عرصه اقتصادي كشور دارد، ضرورت دارد كه كميته‌اي در دولت تشكيل شود تا با رصد هميشگي وضعيت فرش در تحقق اهدافي همچون زنده نگه داشتن انواع فرش در ميان قوميت‌هاي ايراني، حمايت از بافندگان مستقل و كنترل قيمت مواد اوليه باعث رونق اين هنر و صنعت بومي ايراني شود.
وي از فرش ايراني به عنوان يك "سفير فرهنگي" سخن گفت و افزود: تار و پود فرش ايراني با فرهنگ، انديشه، ذوق و سليقه مردم ما گره خورده و مي‌تواند بهترين سفير فرهنگي در ميان تمامي كشورهاي جهان باشد.
اين مدرس دانشگاه ضرورت حمايت از دانشجويان رشته فرش را از ديگر مطالبات مهم از دولت تدبير و اميد بيان كرد و افزود: دانشجوياني كه در رشته فرش مشغول به تحصيل هستند از نظر وضعيت معيشت و اشتغال وضعيت مطلوبي ندارند و اين مسئله عامل مهمي است كه باعث طرد اين رشته در ميان رشته‌هاي هنري مي‌شود و در نتيجه به صنعت فرش لطمه‌اي وارد مي‌سازد.

خبرگزاری ايمنا

منبع :