کلکسیون فرش

صحنه ی تاج بخشی به اردشیر و شاپور بابکان

استاد قاسم کرمانی بافنده ی معروف کرمان این تابلوی تاریخی را که نمایشی از صحنه ی تاج بخشی به اردشیر و شاپور بابکان است در متجاوز از یکصد سال قبل در اندازه های 205 * 256 سانتی متر با 403000 گره در متر مربع پدید آورده است. این اثر بدیع هم اکنون زینت بخش موزه ی فرش ایران است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :