رنگ و رنگرزی

گزارش تصویری از بخش رنگرزی شرکت سیرمان

 تصاویری از بخش رنگرزی شرکت سیرمان.

 

روابط عمومی شرکت سیرمان

منبع :