نمایشگاه ها و همایش ها

یازدهمین نمایشگاه فرش فارس /تصویر

گزارش تصویری

 

با تشکر از خانم سمانه محسنی دانش آموخته و طراح فرش

منبع :