کلکسیون فرش

قالیچه نفیس قدیمی کرمان

قالیچه  نفیس قدیمی کرمان در اندازه های 260 * 157 سانتی متر و در موزه فرش ایران نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :