اخبار فرش

افزايش ميزان تسهيلات تخصيصی به قاليبافان خانگی استان

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد:‏ ميزان تسهيلات تخصيصی به قاليبافان خانگی استان افزايش یافت.


رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:با انتقال تسهيلات مشاغل خانگی كميته امداد امام خمينی(ره) و اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری به اين سازمان با تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه گذاری استان،ميزان تسهيلات تخصيصی به قاليبافان خانگی، افزايش يافت.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، راضيه عليرضايی اظهارداشت: در شهرستان مشهد، مبلغ 12 ميليارد ريال با عامليت بانك ملی به تعداد 300 نفر و 1700 ميليون ريال با عامليت بانك كشاورزی به تعداد 42 نفر از قالی بافان خانگی اختصاص يافته و هماهنگی لازم برای جذب تسهيلات مذكور در شهرستانها نيز در حال اقدام و پيگيری است.

وي افزود: علاوه بر اين با هماهنگی با اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان، پرداخت تسهيلات به قالی بافان خانگی در دست اقدام قرار گرفته است كه در اولين مرحله با عامليت بانك تجارت، مبلغ 26 ميليارد ريال به تعداد 650 نفر اختصاص يافته و مراحل اجرايی در حال پيگيري است.

عليرضايی تاكيد كرد: قالي بافانی كه در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام و كارت شناسايی دريافت كرده اند از تسهيلات مشاغل خانگی برخوردار می شوند كه اين تسهيلات حداكثر 50 ميليون ريال است.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :