کلکسیون فرش

جنگجوی فرانسوی

قالیچه تصویری و قدیمی کرمان بافته شده در سال 1313 هجری قمری در اندازه های 195 * 133 سانتی متر که نمایشگر یک جنگجوی فرانسوی در متن عاجی رنگ با حاشیه عریض گلدار است. و در موزه فرش ایران نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :