نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش تصویری / یکی از غرفه های هفتمین نمایشگاه فرش دستباف اراک

غرفه آقای گودرزی دانش آموخته فرش.

منبع :