در حاشیه

مفاهیم آموزشی(9)

قالی اردبیل (فرش شیخ صفی)یک جفت فرش که مادر و جد همه فرشهای لچک ترنج محسوب گردیده و از شاهکارهای فرشبافی دوره صفوی (شاه طهماسب)محسوب می گردد.

یک تخته از آن در موزه ویکتوریا وآلبرت لندن و دیگری در موزه هنر لس آنجلس آمریکا نگهداری می گردد.بخشی از فرش موجود در موزه هنر لس آنجلس آمریکا صرف کامل نمودن قطعه موجود درموزه ویکتوریاوآلبرت شده است .فرش شیخ صفی که بدست یا بدستورمقصود کاشانی در سنه 946 هجری (حدود 1535 میلادی)بافته شده زیباترین وجذاب ترین فرش ترنج دار محسوب می گردد.

این فرش که حدود 60 متر مساحت دارد با چله ابریشمی و گره غیرمتقارن بافته شده است مقدار گره های آن در هر اینچ مربع حدود 300 گره بوده و علاوه بر دارا بودن ترنج بسیار زیبا با 16 شمسه خربزه‌ای دارای میانکاری با متنوع ترین گلها وشکوفه ها است.این فرش از جمله فرشهای کتیبه ای دوره صفوی محسوب می‌گردد که غزل معروف حافظ بنده آستان توام....در میانکار آن بافته شده است .در خصوص محل بافت فرش اردبیل یا قالی شیخ صفی اختلاف زیادی وجود دارد برخی با تکیه با نوع گره ونام مقصود کاشانی محل بافت این قالی را کاشان و برخی دیگر با عنایت به اینکه محل نگهداری آن مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی بوده محل بافت آن را اردبیل می نامند.

عبدالله احراری

منبع :