کلکسیون فرش

قالیچه کرمان با طرح دسته گل

قالیچه کرمان با طرح دسته گل (بندی) در اندازه های 229 * 132 سانتی متر. در قرن 13 هجری قمری. از ذخایر موزه فرش ایران. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :