رنگ و رنگرزی

کلاس تجهیزات واستانداردهای فرش ورنگرزی در استان ایلام/تصویر

کلاس تجهیزات واستانداردهای فرش ورنگرزی در استان ایلام با حضور عبدالله احراری از 18 تا 22 بهمن در فنی حرفه ای این استان برقرار است.

 

باتشکراز خانم کریمی دستیار عامل خوشه فرش ایلام.

منبع :