اخبار فرش

فرش تک پود سنندج ، فرشی منحصر به فرد با آوازه جهانی

ششصد سال است که دست هنرمند زنان سنندجی به داربی جان قالی جان می دهد و نقشی می آفریند که فرش تک پود نام دارد.


فرش منحصربه فرد تک پود، بسیار نازک بوده و با پشم دست ریس محلی که با استفاده از رنگ های گیاهی محلی زینت یافته بافته می شود.

این فرش زیبا علاوه بر زینت بخش بودن خانه های کردستانی ها، یکی از سوغاتی ها مشهور کردستان است و تاکنون کسی نتوانسته از نقوش و نحوه بافت آن کپی برداری کند.

محمدی یکی از بافندگان فرش تک پود سنندج می گوید: در این فرش از یک پود راست و یک پود چپ استفاده می شود، ریشه آن چله ابریشم است و در آن هفت رنگ و خامه دست ریس به کارمی رود.

خانم ناصری مسئول یکی از کارگاه های فرشبافی سنندج می گوید: فرشهای تولیدی دست هنرمندان کردستانی به کشورهای اروپایی، آلمان و ایتالیا صادرمی شود.

وی با اشاره به استقبال از فرش تک پود سنندج افزود: استقبال به گونه ای است که ابتدا سفارش فرش را می گیریم وسپس فرش راتولید می کنیم و با این کار دغدغه فروش بعد از تولید را نداریم.

بابایی یکی از فروشندگان فرش دست بافت دراستان کردستان گفت: فرش تک پود درانواع طرح های مختلف مانند جقه چارگي، جقه هشت پر، ماهي درهم، گل وکيلي، گل و بلبل، گل ميرزا علي و جقه چهار پر بافته می شود.

فرش تک پود سنندج یکی از آثار ملی کشورمان محسوب می شود و به شماره 439 درسال 90 درفهرست آثارملی ثبت شده است.

امروزه نیز استقبال از هنر فرشبافی در استان کردستان چشمگیر است و کارگاه های فرشبافی کردستان پر رونق هستند. 5 کارگاه متمرکز و 107 گارگاه نیز به صورت غیرمتمرکز دراستان کردستان در زمینه بافت فرش فعالیت می کنند.

خلیقی معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ادامه داد : استان کردستان با تولید سالانه 120 هزار مترمربع فرش تقریبا 4 درصد تولید کشورمان رابه خود اختصاص داده است.

درحال حاضر بیش از 90 هزار بافنده در استان کردستان روزی خودرا ازطریق بافت فرش به دست می آورند. هنر فرش بافی کردستان در آن سوی مرزها آوازه دارد و می تواند به صادرات غیر نفتی کشورمان کمک کند.

باشگاه خبرنگاران

منبع :