کلکسیون فرش

بنای تاریخی تخت جمشید و سربازان امپراطوری ایران

تجسم بنای تاریخی تخت جمشید و سربازان امپراطوری ایران بر روی سطح یک تخته قالی بزرگ به اندازه 448 * 677 سانتی متر و بافت کرمان. این قالی هم اکنون در موزه فرش ایران نگهداری می شود. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :