اخبار فرش

گفت و گویی از جنس فرش و نمایشگاه

اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران میزبان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران و سرپرست مرکز ملی فرش ایران بود.


عصر روز شنبه 18 بهمن ماه نشستی برای گفت و گو درباره نمایشگاه فرش دستباف ایران در محل اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران و با حضور اعضای هیآت مدیره این اتحادیه، نمایندگان شعب اتحادیه و اعضای کمیته جوانان اتحادیه یادشده تشکیل شد.

این نشست با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف نمایشگاه های فرش و حرکت به سمت بهبود و ارتقای کیفی در بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران شکل گرفت و حسین اسفهبدی (مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران) و حمید کارگر (سرپرست مرکز ملی فرش ایران) مهمان این جلسه بودند.

مرکز ملی فرش ایران

 

منبع :