رنگ و رنگرزی

دومین جلسه تجهیزات واستانداردهای فرش ورنگرزی در استان ایلام/تصویر

کلاس تجهیزات واستانداردهای فرش ورنگرزی در استان ایلام با حضور عبدالله احراری از 18 تا 22 بهمن در فنی حرفه ای این استان برقرار است.

با تشکر از مهدی کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و صنعت

منبع :