اخبار فرش

نهبندانی ها 2 تخته فرش برای عتبات عاليات بافتند

حيدری-بانوان هنرمند نهبندانی 2تخته فرش برای کمک به عتبات عاليات بافتند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عاليات نهبندان در مراسم برش اين 2تخته فرش گفت: در حال حاضر 13دار قالی در اين شهرستان در حال بافت است که 5 دار قالي در شهر نهبندان و بقيه در روستاهای شهرستان بافته می شود.«محمد مجنونی»افزود: روستاهای ديگری هم در نهبندان خواستار راه اندازی دار قالی برای کمک به عتبات عاليات هستند.به گفته وی کار بافت دو تخته فرش ديگر هم در چند روز گذشته در نهبندان به اتمام رسيد.

خراسان جنوبی

منبع :