کلکسیون فرش

قالیچه ی کرمان

قالیچه ی کرمان و بافته شده در اوایل قرن 14 هجری قمری در اندازه های 185 * 130 سانتی متر که مانند تعدادی از فرش های قدیمی و با ارزش کرمان این دست بافته نیز با اشعاری در داخل کتیبه های حاشیه و ترنج مرکزی تزئین شده. از ذخایر موزه فرش ایران. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :