رنگ و رنگرزی

گزارشی از سومین روز کارگاه آموزش رنگرزی در استان ایلام

سومین روز کارگاه آموزش رنگرزی در استان ایلام با رنگرزی پشم و ابریشم با مواد رنگزای طبیعی مانند اسپرک ، روناس، پوست انار و پوست گردو ادامه یافت .

در این روز هریک از کارآموزان صد گرم پشم و ابریشم را بصورت جداگانه دندانه داده و سپس در حمام های رنگرزی مواد رنگزای فوق به ادامه رنگرزی پرداختند . همچنین با دعوت رسمی مجری این کارگاه آموزشی یکی از استادکاران و پیشکسوتان رنگرزی در ایلام در این کارگاه آموزشی حضور یافت و تجربیات خود را در زمینه رنگرزی بازگو کرد .

حاجیه کوکب خانم که 75 سال سن دارد پس از مشاهده کارهای کارآموزان به شرح خاطرات خود در رنگرزی با نیل پرداخت که بسیار مورد استقبال حاضرین قرار گرفت در این کارگاه آموزشی کارآموزان مقادیری از رنگهای مورد نیاز خود را نیز بدست آوردند همچنین در این کارگاه با رنگ آمیزی مقادیری پشم دسترس برتری نسبی پشم دستریس نسبت به خامه ماشینی مشخص گردید و مقرر گردید خوشه فرش استان در زمینه گسترش تولید پشم دستریس و ترویج فرهنگ استفاده از آن اقدام لازم به عمل آورد.

 

منبع :