کلکسیون فرش

درختی سبزیکار

قالیچه ای پرز بلند در اندازه ی تجارتی (پرده ای) 155 * 248 سانتی متر کار بافندگان راور کرمان با طرح گلدار متراکم. این طرح زیبا و موفق را که اصطلاحا درختی سبزیکار می نامند حدودا یکصد سال قبل طراحان خوش ذوق کرمانی به همکاران بافنده ی خود هدیه کرده اند. وجه تسمیه دیگر این طرح در جرگه ی طراحان نقش قالی طرح هزار گل است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :